Info

Platon perusti filosofikoulunsa Ateenan läheisyyteen vuoden 387 eKr jälkeen (tarkkaa vuotta ei tiedetä, mutta ilmeisesti viimeistään v. 385 eKr). Itä- Rooman keisari Justinianus I lakkautti sen pakanallisena 529 jKr. Sen perinteitä jatkoi 1400-luvun Firenzessä Marsilio Ficinon ”Platonilainen akatemia.” Nykyään sama henki elää lukuisissa filosofisissa keskustelukerhoissa. Rantatien kulttuurihistoriallisessa maisemassa vuosittain kokoontuva Platonin Akatemia jatkaa Suomessa tätä 2400 vuotta sitten Kreikassa syntynyttä perinnettä.

Nykyisen Platonin Akatemian vastuullinen tuottaja on Tuusulan lukio. 

Erityisen merkittävä on ollut Platonin Akatemian antama panos itsenäistä ajattelua ja kulttuuria laaja-alaisesti harrastaville nuorille. Akatemiaan on osallistunut nuoria myös Saksasta, Virosta ja Unkarista.

Platonin Akatemioita on järjestetty vuodesta 1997. Ensimmäinen akatemia järjestettiin Kartanon koululla Järvenpäässä. Vuonna 1998 siirryttiin Kallio-Kuninkalan kartanoon Järvenpäähän ja Tuusulan Halosenniemeen. 

Tapahtumaan osallistuneiden ikähaitari on ollut suuri. Nuorin osallistuja on ollut kolmiviikkoinen ja vanhin 90-vuotias. Tapahtuma on kaikille avoin eikä pääsymaksuja peritä.

Taiteilija Erkki Pirtola kirjoitti Vihreään Lankaan ensimmäisestä Akatemiasta (1997) otsikolla Oppiminen on taidetta: ”Nykyinen erikoistuminen viipaloi ihmisen käyttämään itsestään vain murto-osaa. Ihminen on on kuitenkin suunnaton mahdollisuuksien maa. Kaikki käyttämätön potentiaali on perustavinta luonnonvarojen haaskausta. Ihmiskykyjen originaalisuus on suorassa suhteessa moraaliin.”

Filosofi Tere Vadén vieraili toukokuussa 2008 Platonin Akatemiassa. Hän totesi puheessaan: ”Virallisten yhteisöjen sijaan syntyy näkymättömiä yliopistoja. Älyllinen elämä ei suostu jäämään yliopiston seinien sisään.”

 Pirtolan esiin nostama mahdollisuuksien filosofia ja Vadénin toteamus Platonin Akatemiasta ”näkymättömänä yliopistona” luonnehtivat hyvin tapahtumaa.

Platonin Akatemia on yhtälailla tunteen kuin järjenkin festivaali. Se on dialogista filosofiaa, sananvapautta, luovuutta ja vahvaa ilmaisua kunnioittava tapahtuma. Alkuperäisessä Akatemiassa opettajat ja opiskelijat saattoivat keskustella filosofisista kysymyksistä tasavertaisesti. Sama ideologia jatkuu sen suomalaisessa perillisessä.

Platonin Akatemian päätapahtuman teemoja 2004–2016

2004 Luonto, ihminen, taide 

2005 Pahuus

2006 Hidas aika 

2007 Maailman ymmärtämisestä 

2008 Hyvyys, totuus ja kauneus 

2009 Mahdollinen maailma 

2010 Suuri illuusio 

2011 Suuret kertomukset 

2012 Kohtaamisyhteiskunta 

2013 Unelmat 

2014 Suuret tunteet 

2015 Luonto ja kulttuuri

2016 Yhteinen maailma

2017 Suomalaiset tarinat

2018 Miksi

2019 Tärkeät asiat

2020 Ymmärtää, selittää

2021  Mare Nostrum

2022 Vapaus ja vastuu

2023 Mielen tilassa