InfoPlaton perusti filosofikoulunsa Ateenan läheisyyteen vuoden 387 eKr jälkeen (tarkkaa vuotta ei tiedetä, mutta ilmeisesti viimeistään v. 385 eKr). Itä- Rooman keisari Justinianus I lakkautti sen pakanallisena 529 jKr. Sen perinteitä jatkoi 1400-luvun Firenzessä Marsilio Ficinon ”Platonilainen akatemia.” Nykyään sama henki elää lukuisissa filosofisissa keskustelukerhoissa. Rantatien kulttuurihistoriallisessa maisemassa vuosittain kokoontuva Platonin Akatemia jatkaa Suomessa tätä 2400 vuotta sitten Kreikassa syntynyttä perinnettä.

Tapahtuman vastuullinen tuottaja on Platonin Akatemian kannatusyhdistys. Siitä tuli rekisteröity yhdistys 19.3. 2015.  Sen puheenjohtajana on Tapio Turpeinen, varapuheenjohtajana Seppo Kärpänen ja sihteerinä Antti Honkanen. Erityisen merkittävä on ollut Platonin Akatemian antama panos itsenäistä ajattelua ja kulttuuria laaja-alaisesti harrastaville nuorille. Akatemiaan on osallistunut nuoria myös Saksasta, Virosta ja Unkarista.

Platonin Akatemioita on järjestetty vuodesta 1997. Ensimmäinen akatemia järjestettiin Kartanon koululla Järvenpäässä. Vuonna 1998 siirryttiin Kallio-Kuninkalan kartanoon Järvenpäähän ja Tuusulan Halosenniemeen. Vuoden 2015 Akatemian kaikki tapahtumat sijoittuvat Tuusulan Rantatielle. Helsingin yliopiston filosofian opiskelijoiden yhdistys Dilemma on tuottanut Kallio-Kuninkalan kartanoon filosofisia työpajoja. Tärkeä taustavaikuttaja on myös FETO, filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajien yhdistys. Yhteistyö on laitettu alulle myös Filosofian akatemian, Joensuun tiedeseuran ja JM Ideasin kanssa.

Teemme Tuusulassa tiivistä yhteistyötä Tuusulan kulttuuritoimen, Erkkolan, Halosenniemen, Krapihovin,  Lottamuseon,  Onnelan,  Taistelukoulun ja Tuusulan lukion kanssa. 

Tapahtumaan osallistuneiden ikähaitari on ollut suuri. Nuorin osallistuja on ollut kolmiviikkoinen ja vanhin 90-vuotias. Tapahtuma on kaikille avoin eikä pääsymaksuja peritä.

Taiteilija Erkki Pirtola kirjoitti ensimmäisestä Akatemiasta (1997) otsikolla Oppiminen on taidetta: ”Nykyinen erikoistuminen viipaloi ihmisen käyttämään itsestään vain murto-osaa. Ihminen on on kuitenkin suunnaton mahdollisuuksien maa. Kaikki käyttämätön potentiaali on perustavinta luonnonvarojen haaskausta. Ihmiskykyjen originaalisuus on suorassa suhteessa moraaliin.”

Dosentti Tere Vadén vieraili toukokuussa 2008 Platonin Akatemiassa. Hän totesi puheessaan: ”Virallisten yhteisöjen sijaan syntyy näkymättömiä yliopistoja. Älyllinen elämä ei suostu jäämään yliopiston seinien sisään.” Pirtolan esiin nostama mahdollisuuksien filosofia ja Vadénin toteamus Platonin Akatemiasta ”näkymättömänä yliopistona” luonnehtivat hyvin tapahtumaa.

Platonin Akatemia on yhtälailla tunteen kuin järjenkin festivaali. Se on dialogista filosofiaa, sananvapautta, luovuutta ja vahvaa ilmaisua kunnioittava tapahtuma. Alkuperäisessä Akatemiassa opettajat ja opiskelijat saattoivat keskustella filosofisista kysymyksistä tasavertaisesti. Sama ideologia jatkuu sen suomalaisessa perillisessä.

Platonin Akatemian päätapahtuman teemoja 2004–2016

2004 Luonto, ihminen, taide 
2005 Pahuus
2006 Hidas aika 
2007 Maailman ymmärtämisestä 
2008 Hyvyys, totuus ja kauneus 
2009 Mahdollinen maailma 
2010 Suuri illuusio 
2011 Suuret kertomukset 
2012 Kohtaamisyhteiskunta 
2013 Unelmat 
2014 Suuret tunteet 

2015 Luonto ja kulttuuri
2016 Yhteinen maailma